Spoločnosť Millor s.r.o. vznikla v roku 2012. Od roku 2014 sa zameriava predovšetkým na poskytovanie služieb dodávateľských a servisných činností pre potreby energetiky. V portfóliu jej činnosti je hlavne poskytovanie montážnych a servisných činnosti v rámci  výstavby, prevádzky a vyraďovania energetických zariadení, spracovanie  a realizácia projektov pre prípravu, realizáciu, prevádzku a likvidáciu technických zariadení v rôznych oblastiach priemyslu, vrátane právneho a organizačného poradenstva a spracovanie projektov pre vyraďovanie jadrových zariadení

Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a inovácie