Od roku 2016 máme zavedený integrovaný systém manažérstva v súlade s normami EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Od roku 2022 sme ako firma držitelia medzinárodného certifikátu SCC.